Headline NEWS

Posiedzenia Zarządu


Posiedzenia zrealizowane

2018-06-25 - Odbyło się posiedzenia Zarządu PCHiPH, na których podejmowano uchwały oraz omawiano sprawy bieżące.

2018-04-26 - Odbyło się posiedzenia Zarządu PCHiPH, na których podejmowano uchwały oraz omawiano sprawy bieżące.

2017.12.06 - Posiedzenie Zarządu - omówienie i realizacja spraw bieżących. Omówienie zaangażowania członków w prace związane z działalnością Izby. Omówienie postępów w realizacji uruchomienia przedstawicielstwa Izby na terenie Chorwacji.

2017.09.25 - Posiedzenie Zarządu – omówienie i realizacja spraw bieżących.

2017.08.29 - Posiedzenie Zarządu - omówienie i realizacja spraw bieżących. Omówienie możliwości otworzenia przedstawicielstwa Izby w Zagrzebiu

2017.04.24 - Walne Zgromadzenie członków PChiPH - wybór nowych władz.

2017.02.28 - Posiedzenie Zarządu – omówienie i realizacja spraw bieżących.

2017.01.10 - Posiedzenie Zarządu – omówienie i realizacja spraw bieżących.

2016.05.19 - Posiedzenie Zarządu – omówienie i realizacja spraw bieżących.

2016.03.21 - Posiedzenie Zarządu – omówienie i realizacja spraw bieżących.

2016.02.10 - Posiedzenie Zarządu – omówienie i realizacja spraw bieżących.

2016.01.19 - Posiedzenie Zarządu – omówienie i realizacja spraw bieżących.

2016.12.16 - Posiedzenie Zarządu – omówienie i realizacja spraw bieżących.

2015.08.19 - Posiedzenie Zarządu – omówienie i realizacja spraw bieżących.

2015.05.06 - Posiedzenie Zarządu – omówienie i realizacja spraw bieżących.

2015.04.29 - Posiedzenie Zarządu – omówienie i realizacja spraw bieżących. Spotkanie Zarządu z zaproszonymi goścmi: Panią Agnieszką Kulik oraz Panem Stuartem Hall.

2015.04.15 - Posiedzenie Zarządu – omówienie i realizacja spraw bieżących.

2015.03.18 - Posiedzenie Zarządu – omówienie i realizacja spraw bieżących.

2015.02.05 – Posiedzenie Zarządu – omówienie i realizacja spraw bieżących. Ustalenie terminu bilansu Izby na       2015.03.31.

2015.01.14 – Posiedzenie Zarządu – omówienie i realizacja spraw bieżących. Opracowanie planu pracy Izby na rok bieżący.

2014.07.08 – Posiedzenie Zarządu – omówienie i realizacja spraw bieżących.

2014.04.28 – Posiedzenie Zarządu – omówienie i realizacja spraw bieżących.

2014.04.24 – Posiedzenie Zarządu – omówienie i realizacja spraw bieżących.

2014.02.26 – Posiedzenie Zarządu – omówienie i realizacja spraw bieżących.

2014.02.06 – Posiedzenie Zarządu – omówienie i realizacja spraw bieżących.

2014.01.13 – Posiedzenie Zarządu – omówienie i realizacja spraw bieżących.


MIEJSCE NA TWOJĄ REKLAMĘ